Pages

RPH

Masa : 8.15 - 9.15                     Kelas : 2 SUCCESS                     Bil.Murid : 19 orang
TEMA : 3. ALAM HAIWAN
TAJUK : (111) membaca dan memahami sukukata yang mengandungi e taling, e pepet dan o.
Kemahiran : 1. Membaca dan memahami perkataan
Objektif : Di akhir p&p, murid-murid dapat :
               1) membaca dan memahami perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o dengan betul.

Aktiviti :
1) Menamakan gambar haiwan yang ditunjukkan pada kad imbasan.
2) Membaca perkataan yang mengandungi e taling, e pepet dan o.
3) Melatih murid mengeja dan membaca sukukata yang mebentuk perkataan yang mengandungi e taling, e  
    pepet dan o.

Sistem Bahasa : Tatabahasa
BBM : Kad gambar haiwan, Kad imbasan perkataan
Nilai : Prihatin dan Bekerjasama
Refleksi :